Rehabilitacja kardiologiczna w praktyce

Rehabilitacja kardiologiczna w praktyce
[Głosów:1    Średnia:5/5]

Rehabilitacja kojarzy się najczęściej z ćwiczeniem konkretnych części ciała. Specyficznym rodzajem tego typu terapii jest rehabilitacja kardiologiczna – jest ona bardzo ważnym etapem na drodze do zdrowia dla osób, które zmagają się z chorobami i zburzeniami kardiologicznymi.

CZYM JEST REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA?

Podjęcie przez pacjenta rehabilitacji kardiologicznej może prowadzić do osiągnięcia konkretnych efektów. Są one jednak bardzo różne i zależą m. in. od rodzaju przebytej choroby, wykonanego wcześniej zabiegu kardiologicznego, czy predyspozycji do nabycia schorzeń w przyszłości. Ogólnym założeniem tego typu rehabilitacji jest poprawa jakości życia chorego. Niekiedy wiąże się to z odzyskaniem dawnej sprawności, a czasem polega po prostu na wypracowaniu nowych, dobrych nawyków.

Rehabilitacja kardiologiczna opiera się przede wszystkim na wysiłku fizycznym – jego zadaniem jest poprawa wydolności i efektywności serca np. poprzez powiększenie średnicy jam serca. W wyniku tego mięsień sercowy pracuje sprawniej, naczynia wieńcowe ulegają poszerzeniu, jak również dochodzi do powstawania nowych, a co za tym idzie – serce i jego mięśnie zostają lepiej odżywione.

Pacjenci objęci rehabilitacją kardiologiczną mogą liczyć na:

 • Skrócenie czasu leczenie w placówce szpitalnej, poprzez wcześniejszy powrót do zdrowia;
 • Zapobieganie występowaniu problemów kardiologicznych w przyszłości;
 • Wspomaganie efektów leczenia farmakologicznego.

Każdy program rehabilitacji kardiologicznej powinien być indywidulanie dopasowany do potrzeb pacjenta.

KTO POWINIEN ZOSTAĆ PODDANY REHABILITACJI KADRIOLOGICZNEJ?

Kwalifikacja do rehabilitacji obejmuje bardzo szeroką grupę chorych zmagających się z różnego rodzaju zaburzeniami układu krążenia:

 • Z nabytymi lub wrodzonymi wadami serca;
 • Po zabiegach kardiologicznych (np. wstawienie zastawek, przeszczepy serca, po angioplastyce wieńcowej);
 • Po zawałach i z niewydolnością serca;
 • Cierpiący na chorobę niedokrwienną serca.

4 ETAPY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Leczenie odbywa się poprzez przejście 4 bardzo ważnych etapów. W literaturze spotkać można najczęściej jedynie 3, jednak 4 etap jest sprawą zależną najbardziej od pacjenta i nie należy go pomijać.

Etap 1 – rehabilitacja szpitalnaten krok dotyczy szczególnie pacjentów, którzy są po poważnych zabiegach kardiologicznych. W tym przypadku celem jest jak najszybsze przywrócenie chorego do stanu, w którym może samodzielnie wykonywać codzienne czynności. Do rehabilitacji dochodzi po unormowaniu się stanu chorego po zabiegu i odbywa się ona jeszcze na oddziałach szpitalnych. W założeniu trwa do ok. 12 dni. Po tym czasie chory wypisywany jest z oddziału.

Etap 2 – rozpoczęcie rehabilitacji – etap może się odbywać w warunkach domowych lub sanatoryjnych, w zależności od indywidulanych wskazań, i trwa kilka tygodni. W tym czasie chory wykonuje ćwiczenia fizyczne oraz poddawany jest próbom wysiłkowym, które określają granice jego możliwości pod względem wydolnościowym. W tym czasie trwa również edukacja chorego pod kątem zdrowego stylu życia – zarówno w aspekcie diety, jak i regularnych ćwiczeń. Nad opieką pacjenta cały czas czuwają specjaliści – lekarze i rehabilitanci.

Etap 3 – rehabilitacja ambulatoryjna – chory kierowany jest do specjalistycznych placówek. Celem tego kroku jest podtrzymanie osiągniętych już celów oraz dalsze wprowadzanie dobrych nawyków.

Etap 4 – samodzielność – po odbyciu kilkunastotygodniowej rehabilitacji, chory usamodzielnia się. Od tej pory musi we własnym zakresie wykonywać zalecone przez specjalistów ćwiczenia. Do konsultacji dochodzi sporadycznie, ponieważ najwięcej zależy od tej chwili od pacjenta. Ważne jest uświadomienie sobie, że rehabilitacja trwa do końca życia, a wypisanie z placówki leczniczej nie oznacza zakończenia jej trwania.

ĆWICZENIA PODCZAS REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Zakres ćwiczeń różni się w zależności od potrzeb, jednak chory może spotkać się z takimi ćwiczeniami jak:

 • trening wytrzymałościowy,
 • trening oporowy,
 • gry sportowe,
 • ćwiczenia ogólnousprawniające,
 • ćwiczenia oddechowe.

Więcej na temat rehabilitacji przeczytasz na adamed.expert

Rehabilitacja kardiologiczna w praktyce written by Redakacja Ortopedycznie.plśrednia ocen5/5 - 1oceny użytkowników

Leave a comment

Your email address will not be published.


*